Zorgaanbod

Ik bied eerstelijnspsychologische zorg (ELP). Dat is laagdrempelige, kortdurende hulpverlening die snel toepasbaar is in je dagdagelijks leven.

Mijn begeleiding gebeurt via het KOP-model (KOP is een afkorting voor Klachten, Omstandigheden en Persoonlijke stijl). Het KOP-model benadert jouw klachten niet alleen vanuit je omstandigheden en de moeilijkheden die je meemaakt, maar ook vanuit jouw unieke persoonlijke beleving.

Naast het kaderen van je klachten en je psychisch functioneren, gaan we op zoek naar je krachten. We stellen een concreet plan op om je problemen aan te pakken. Ik ondersteun je daarbij met psychologisch advies. We zetten maximaal in op jouw zelfredzaamheid en gaan op zoek naar steun in je eigen omgeving.

Mijn begeleiding gebeurt dus in samenwerking met jou.

Kortom, we gaan samen op weg naar beterschap.

Over mij

Ik begon te werken als bedrijfspsycholoog voor een headhuntingbureau. Al gauw merkte ik dat het bedrijfsleven me weinig motiveerde, zelfs niet na financiële successen. Ik maakte de overstap naar de sociale sector via een job als psychosociaal begeleider in een centrum voor politieke vluchtelingen.

In 1992 startte ik in de Sleutel als vrijwilliger. Men zocht er vier psychologen om in Gent een Dagcentrum voor drugverslaafden op te richten. Uiteindelijk bleef ik er 30 jaar werken, waarvan de laatste 20 jaar in het Crisiscentrum.

In De Sleutel werkte ik met cliënten die door hun verslaving in crisis waren geraakt en zich moesten laten opnemen. Velen van hen bleken al lang zware psychische problemen te hebben. Het trof me dat ze hier nog nooit gepaste hulp voor gekregen en/of gevraagd hadden. Stilaan ontstond bij mij het verlangen om daarin iets te veranderen. Om mensen vlugger én laagdrempeliger psychologische hulp te bieden.

In 2021 richtte ik mijn onderneming ZielsVeel op om als zelfstandig psycholoog in de eerste lijn aan de slag te kunnen, en sinds juni 2022 ben ik geconventioneerd bij het Netwerk GGZ Het Pakt als eerstelijnspsycholoog.

Dankzij mijn jarenlang ervaring in de crisishulp enerzijds en mijn vele opleidingen (*) doorheen de 30 jaar anderzijds, kan ik uit heel wat bronnen putten om 'zorg op maat' te bieden. Dit is voor mij als psycholoog een erg belangrijk principe: geen ‘bandwerk’, maar echt maatwerk voor jou als unieke mens in je unieke situatie. En omdat ik dit maatwerk wil blijven bieden, blijf ik me bijscholen, o.m. bij de ELP-Academie.

(*) Langdurige opleidingen:

  • Master Psychologische en Pedagogische Wetenschappen [Rijksuniversiteit Gent]
  • Graduaat in de Agogische Bijscholing Orthopedagogie
  • Voortgezette Academische Opleiding in de Psychotherapie: Relatie-, Gezins- en Seksuele Therapie [Katholieke Universiteit Leuven]

Praktisch

Wat?

lk bied eerstelijnspsychologische zorg (ELP). Voor meer uitleg: zie zorgaanbod.

Voor Wie?

Van jongvolwassenen (18+) tot bejaarden, kan iedereen bij mij terecht.

Waar?

De begeleiding gaat door op de plaats die jij het gemakkelijkst vindt: in mijn praktijk te Vinderhoute, bij je thuis, in het centrum waar je al komt, ... Ik ben werkzaam in Lievegem, Aalter en Maldegem (West-Meetjesland).

Contact?

Je huisarts, je thuisbegeleider of andere zorgverleners kunnen je aanmelden. Maar je kan natuurlijk ook zelf contact opnemen via de onderstaande kanalen.

Prijs?

Omdat ik een geconventioneerde psycholoog ben, neemt het RIZIV het grootste deel van de prijs van jouw sessie voor hun rekening. Je betaalt zelf €11 euro per sessie of €4 euro als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming.
Er is een maximum van 8 terugbetaalde sessies per jaar.

Wanneer en hoelang?

De begeleidingen gaan door op dinsdag, woensdag en donderdag. Een begeleiding bestaat uit maximum 8 sessies.

CONTACT

Bereikbaar van dinsdag tot en met donderdag